Правила підготовки та проведення батьківських зборів

БАТЬКІВСЬКІ збори — це громадський орган, який своїми рішення­ми визначає завдання, зміст, напрями роботи батьківського та учнів­ського колективів навчального закладу. Збори мають на меті залуча­ти батьків до співпраці з педагогами та адміністрацією, до активної участі в житті навчального закладу, класу, виховувати педагогічну культуру батьківської громади.

Серед функцій зборів особливо важливими є такі: ознайомлення батьків зі змістом, методикою навчально-виховного процесу в закла­ді освіти та психолого-педагогічна освіта. На батьківських зборах підбиваються підсумки роботи з учнями. Батьки систематично ознайомлюються із завданнями, новим змістом і напрямами навчально виховного процесу, специфікою роботи навчального закладу, отримують інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, запровадження профільних дисциплін, факультативів, спец­курсів тощо.

Психолого-педагогічна освіта батьків полягає в інформуванні їх про особливості фізичного та психологічного розвитку, поведінки та здоров’я конкретної вікової категорії дітей, наданні методичних рекомендацій щодо запобігання можливим проблемам у навчанні, ство­ренні умов успішної взаємодії між дорослими і дітьми.

ВИДИ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Батьківські збори поділяються на загальношкільні та класні. Вони можуть бути організаційними, тематичними, підсумковими або комбінованими.

Організаційні батьківські збори

— це збори з традиційним порядком денним, на яких батькам повідомляється про організацію діяль­ності навчального закладу та навчально-виховного процесу в класі, про вимоги до зовнішнього вигляду та поведінки учнів, про режим ро­боти підрозділів навчального закладу, організацію харчування, план позакласної роботи на семестр тощо.

Тематичні батьківські збори

— це збори, присвячені актуальній темі, в обговоренні якої зацікавлена більшість батьків класу. Тематичні збори мають просвітницький характер і спрямовані на розширення знань батьків у сфері виховання дітей.

Підсумкові батьківські збори

— це збори, метою яких є підбиття підсумків та результатів розвитку дитячого колективу за певний період. Під час таких зборів батьки мають можливість оцінити досягнення всіх учнів класу загалом і власної дитини зокрема. Залежно від теми та мети підсумкові збори можна проводити у формі урочистих свят, походів, вогників тощо.

Проте на практиці найпоширенішим видом класних батьківських зборів є

комбіновані батьківські збори.

Це пов’язано передусім з ре­гламентом їх проведення. Тому готуючись до класних батьківських зборів, треба пам’ятати, що основна їх частина має бути спрямована на формування педагогічної культури батьків, нагромадження ними знань та навичок з виконання батьківських функцій і виховання дітей.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ТА ЇХ ТЕМАТИКА

Батьківські збори проводяться:

  • загальношкільні — один раз на семестр;
  • класні — 1-2 рази на семестр.

Проте в разі педагогічної необхідності кількість зборів може бути збільшена.

Оптимальний час на проведення батьківських зборів — 1-1,5 години.

Тематика батьківських зборів визначається загальними завдан­нями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Тут має йтися не про бали, а про якість знань і ступінь інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній і моральній мотивації учнів у навчанні та поведінці. Змістом батьківських зборів є створення таких перспектив, яких батьки потребують як вихователі.

Перші батьківські збори, як правило, є організаційними (проводяться наприкінці серпня — на початку вересня), наступні збори є те­матичними (протягом року), останні у навчальному році — підсумко­вими (зазвичай проводяться в травні).

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

На батьківських зборах доцільно поряд з розглядом теоретичних питань вдаватися до практичних занять: розбір ситуацій, тренінги, практикуми, за допомогою яких батьки змогли б набути впевненості в собі, рішучості в досягненні мети виховання, побачити можливості не тільки для розвитку дітей, а й резерви самореалізації. Тому форма проведення зборів може бути різноманітною: лекція, бесіда, дискусія, диспут, педагогічні читання тощо.

Результативними і цікавими вважаються нестандартні збори: круглий стіл, тематична дискусія батьків із запрошеними спеціалістами, спільні збори батьків і дітей (вогники, КВК), зустрічі тільки батьків чи тільки матерів окремо.

Збори можна організувати у вигляді доповідей класних керівників, виступів учителів з окремих дисциплін, адміністрації, самих батьків. До участі у зборах запрошують учнів, представників дитячих громадських об’єднань та організацій, керівників гуртків і секцій. Доцільни­ми також будуть демонстрація презентацій, творчих робіт, художня самодіяльність тощо.

Ефективність батьківських зборів значною мірою залежить від вибору класним керівником для обговорення актуальних для батьків педагогічних питань. Однак збори не повинні зводитись до монологу класного керівника. Це має бути обмін думками, ідеями, спільний пошук вирішення проблем.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

Одним із внутрішніх (локальних) документів навчального закла­ду має бути Положення про батьківські збори, в якому б визначалися їх повноваження, регламент, порядок проведення тощо.

Усі засідання батьківських зборів мають протоколюватися. Результатом роботи батьківських зборів є рішення, яке ухвалюєть­ся більшістю голосів і приймається до виконання.

Кiлькiсть переглядiв: 333

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.